Altijd bereikbaar op 010 522 22 27
Maasjobs logo

Waarom kiezen voor MaasJobs

Waaraan herken je een goed uitzendbureau? Aan een 24/7 mentaliteit, een oplossingsgerichte samenwerking, vaste aanspreekpunten, een stipte en snelle administratieve afhandeling en een no-nonsense werkhouding. Daarom kiezen klanten en uitzendkrachten voor MaasJobs.

Privacyverklaring

Zoals iedere onderneming verwerkt ook MaasJobs B.V. (verder aangeduid als MaasJobs) persoonsgegevens. Die persoonsgegevens worden door ons verzameld om te kunnen uitzenden. Wij krijgen gegevens van sollicitanten en uitzendkrachten, van inleners (waaronder gewerkte uren). Het maakt niet uit waar persoonsgegevens vandaan komen. Met persoonsgegevens hoort men zorgvuldig om te gaan.

Persoonsgegevens worden bij MaasJobs zeer zorgvuldig verwerkt met daarbij passende beveiligingsmaatregelen welke overeenstemmen met de wet- en regelgeving zoals opgenomen in onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor de persoonsgegevens die wij zelf verzamelen zullen wij ons steeds de vraag stellen of wij deze daadwerkelijk nodig hebben en of wij de persoonsgegevens mogen gebruiken voor het doel waarvoor wij deze verzamelen.

Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld indien dat gebeurd voor een bepaald doel en de verwerking te verantwoorden is op een rechtsgrond welke genoemd wordt in de AVG.

Wij verzamelen persoonsgegevens onder andere om:

1. geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;

2. de verplichting uit de overeenkomst na te komen (enerzijds richting de inlener en anderzijds naar de sollicitant/uitzendkracht);

3. uitzendkrachten en hun vaardigheden te kunnen toetsen aan de gewenste vaardigheden aan de zijde van de inlener;

4. met inleners contact te hebben om een uitzendkracht feitelijk te kunnen plaatsen bij een inlener;

5. vervoer en/of huisvesting en/of zorgverzekering te organiseren;

6. fiscale wetgeving na te komen en na te gaan op welke regelingen een beroep kan worden gedaan;

7, verplichtingen na te komen op basis van de wet Poort Wachter (re-integratieverplichtingen);

8. te voldoen aan de vanuit de overheid opgelegde doeleinden om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;

9. informatie te kunnen geven over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie;

10. te kunnen voldoen aan kwaliteitsdoeleinden zoals certificering (bijvoorbeeld de NEN) of lidmaatschappen (NBBU);

11. managementinformatie op te stellen, interne controles uit te voeren;

12. audits en accountantscontrole mogelijk te maken;

13. toegang te verlenen tot en gebruik mogelijk te maken van onze besloten web- en portalomgeving en/of het intranet.

De reden dat wij deze persoonsgegevens verzamelen is dat het nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Voor sommige persoonsgegevens geeft de betrokkene toestemming om het verkrijgen van werk te versnellen.

Wilt u meer weten?
Heeft een vraag of opmerking, of komt u er niet helemaal uit,
neem dan gerust contact met ons op.

Actueel